Slange Sundström SR 550

artikelinformation
Beskrivelse
Beskrivelse

SR 550 PU, SR 551 gummi. Slange for helmaske SR 200. Tilslutning til Sundströms helmaske SR 200. Giver højeste beskyttelseseffekt det er mulig at få med filterbeskyttelse. Helmaskens bløde tætninger i kombination med motorenhedens høje luftmængde minimerer risikoen for lækage. Giver høj komfort og sikkerhed ved risikofyldte, tunge eller varme situationer, såsom asbestsanering, exponering for isocyanater og lignende arbejde hvor filterbeskyttelse kan anvendes.

I overensstemmelse med EN 12942:1998 klasse TM3.

I kombination med motorenhed SR 500 EX og SR 200 med PC visir:

EX-klasse: ll 2 G EEx ib llB T3.

EX-klass:e ll 2 D Ex ibD T195.

Tildelt beskyttelsesfaktor:1000

Artikler
Henter artikelinformation