Laddar
Laddar
Laddar

Vores ansvar

Arbejds- og sundhedspolitik

Skydda skal identificere og forstå kundens behov og stræbe efter løsninger, der skaber værdi både for os og for vores kunder. Vores kunder skal kunne føle sig trygge ved, at de får det rette produkt på det rette tidspunkt, og at vi tilbyder produkter og tjenester i den bedste kvalitet til den laveste samlede pris. Vi stræber efter at skabe gode og professionelle relationer til vores interessenter, og at hver medarbejder involveres i sit eget og koncernens kvalitetsarbejde gennem løbende forbedringer.

Arbejdsmiljøpolitik

Vores mål er i samarbejde med arbejdsgivere og medarbejdere at skabe et så godt arbejdsmiljø som muligt for at være en attraktiv og konkurrencedygtig arbejdsgiver. Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at kunne præstere optimalt og er derfor et vigtigt konkurrenceparameter og strategisk område. Love og andre krav på arbejdsmiljøområdet skal overholdes for at forebygge skader og dårligt helbred. Virksomhedens arbejdsmiljø, som omfatter både fysiske og psykosociale faktorer, skal være præget af engagement, effektivitet, omstillingsparathed og ansvar.

Bergman & Beving-koncernen giver alle koncernens medarbejdere lige muligheder uanset hudfarve, køn, alder, nationalitet, religion, etnicitet, handicap og andre særlige kendetegn. Koncernen tillader ikke forskelsbehandling eller chikane.

Arbejdsmiljøet skal:

  • Være kendetegnet ved en engageret ledelse og høj kompetence i alle stillinger.
  • Være kendetegnet ved gensidig respekt og tillid samt stimulere viljen til at lykkes.
  • Omfatte løbende forbedringer i håndteringen af arbejdsmiljøspørgsmål og vores arbejdsmiljøresultater.
  • Skabe betingelser for bedre resultater samt personlig og faglig udvikling.
  • Omfatte decentraliseret og personligt ansvar for sundhed og miljø i det daglige arbejde, f.eks. ved at følge regler, rutiner og beslutninger.

Producentansvar

Som distributør og downstream-bruger kræver vi, at leverandører/producenter overholder REACH-forordningen.